10.9.07

EDR Kredsmøde i kreds 7 - Efterår 2007

Denne gang afholdes mødet ved EDR Skiveafd. Fredeiksdalsalle 7a 7800 Skive, Lørdag d.29-09-2006. Kl. 13.00.
Der startes med en let arbejdsfrokost kl. 12.00 - Her er tilmelding nødvendig inden 27-09 af hensyn til værten. Kredskassen er vært ved frokost og eftermiddagskaffe.
Tilmelding til OZ3MC@EDR.DK eller 21420005.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra hb arbejdet
3. Indkomne forslag.
4. Gennemgang/ spørgsmål til RM-Pakken
5. Beretning omkring kredsens regnskab.
6. Beretning fra mødte afdelingerne i kredsen.
7. Fastsættelse af næste møde tid og sted.
8. Eventuelt.

/Vy 73 de OZ3MC Martin
OZ3MC@EDR.dk

Ingen kommentarer: