8.2.08

Amatørtræf på Øst Vilsund Gl. Færgekro

Der afholdes amatørtræf på Vilsund færgekro lørdag d. 23. februar 2008.
Program:
Indlevering af grej til auktion fra kl. 09.00
Der kan købes kaffe mv. og salg af callmærkater.
Auktion starter kl. 10.30
Middag kl. 12.00 Vi har sikret os maden til rimelige priser.
Ca. 13.00 auktion fortsætter hvis dette er nødvendig, der er mulighed for salg fra salgsboder.
15.00 udtrækning af gevinster på callmærkater. Overdragelse af fieldday vandrepokal.
Kom og vær med til at gøre dagen hyggelig, få en masse gode indtryk med hjem.

EDR Mors, Thisted, Skive, Holstebro, Struer, Hurup.

Ingen kommentarer: