9.1.08

Ræveløbsprojekt i EDR Hurup

OZ5THY EDR Hurup har igennem længere tid arbejdet med at få gang i ræveløb for klubbens medlemmer.

Det har været et spændende forløb med at vælge udstyr og få det købt hjem. Da alle skal have mulighed for at være med, har man i Hurup valgt at købe færdig fremstillede rævemodtagerer fra Kina. Disse er til 80m båndet, som anvendes i mange lande til ræveløb, hvorimod man normalt anvender 160m båndet i DK. Så de er meget internationale i OZ5THY.
De første løb blev afholdt i julen og nytårsdag, og flere løb er allerede planlagt.
Du kan følge OZ5THYs projekt på deres hjemmeside http://oz5thy.qrz.dk/

Ingen kommentarer: