12.9.10

Testspørgsmål til operatørlicens kategori D


Hvis du vil op til licensprøve for at få D-licens (operatørlicens), kan du nu øve dig på hjemmesiden http://operatorlicens.dk/ Siden indeholder 100-vis af spørgsmål, som ligner dem, du vil få i den officielle prøve. Du kan øve et emne af gangen, eller du kan prøve kræfter med en komplet prøve. Så snart du har svaret på et spørgsmål, får du feed-back i form af et grønt flueben (rigtigt svar) eller et rødt kryds (forkert svar). Der er intet, som skal sendes ind, og der er ingen registrering af besøgende eller antal point.

Bemærk, at du kan gå til prøve hos EDR i en lokal afdeling, også selv om du ikke er medlem. Du kan også vælge at gå op hos IT- og Telestyrelsen i København. Prøverne bekendtgøres på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: http://www.itst.dk/frekvenser-og-udstyr/frekvenstilladelser-mv/inden-tilladelse-udstedes/vejledninger/radioamator/radioamatorprover

OZ1BXM Lars Petersen, Holstebro.

Ingen kommentarer: