23.2.07

Vilsund amatørtræf aflyst

På grund af vejret er Vilsund amatørtræf lørdag den 24. februar aflyst.

20.2.07

Resultat af afstemning om CQ Vestjyden


I januar afholdte EDR Skive en afstemning på deres hjemmeside med spørgsmålet: ”Hvordan læser du radiobladet CQ Vestjyden?” Efter et par uger havde 59 personer afgivet deres stemmet på en af de fire svarmuligheder. Resultat, der fremgår af grafikken, giver et meget tydeligt svar på hvordan deltagerne læser vores blad. Hos 3/4 bliver bladet læst på skærmen, de printe altså slet ikke bladet ud på papir. Det er der kun 8% der gør. De resterende 17% læser ikke CQ Vestjyden.

Selvom resultatet kun bygger på at 59 har deltaget i afstemningen, er det bestemt interessant. Det viser at et elektronisk blad i PDF format, som CQ Vestjyden, er et fornuftigt mellemstadie mellem det trykte medie og så et Web baseret medie, hvor læsningen foregår på skærmen. Nu skal vi så bare lige have gang i PR-maskinen og fange de sidste 17% :)
73s – Karsten OZ2KMP

13.2.07

Vilsund amatørtræf 2007

Årets Vilsund amatørtræf afholdes lørdag den 24. februar 2007. Som altid er stedet Øst Vilsund gl. Færgekro. Auktionen starter kl. 10.00 og der holdes middags-pause kl. 12 - 13, hvor der kan købes middag for amatørvenlige priser. Call-mærkater kan købes, hvormed man deltager i lodtrækningen om diverse spændende præmier.

7.2.07

Slut med amerikansk morse-krav

Fra fredag den 23. februar er det slut med kravet om at kunne morse for amerikanske radioamatører, der vil sende på HF. Ligesom det er tilfælde herhjemme, skal amerikanerne herefter kun bestå en skriftlig eksamen, inden de kan gå i luften på kortbølge-båndene. Læs mere på arrl.org