28.9.07

Nyt frekvensregister klar til brug

Nyhed fra IT- og Telestyrelsen.

I dag (28. sep.) offentliggør IT- og Telestyrelsen det nye og redesignede frekvensregister med oplysninger om, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvem der har tilladelserne. Det geografiske anvendelsesområde for de enkelte frekvenser fremgår også af registret, samt hvilke teknologier, som frekvenserne bruges til. Desuden indeholder Frekvensregistreret oplysninger om udstedte kaldesignaler på radioamatør- og luftartsområdet. Frekvensregistret opdateres løbende med de nyeste data vedrørende frekvensanvendelse.

Frekvensregistret kan finde på følgende adresse: http://frekvensregistret.itst.dk/

26.9.07

Ny udgave af CQ Vestjyden (4. kvartal 2007)


Hej
Så er der en ny udgave af radiobladet CQ Vestjyden klar til download.
Denne gang kan du bl.a. læse om Amatør Træf Fyn, ny mobilstation fra Kenwood, OZ9HBOs deltagelse i HF-fielddayen, OZ7SKV tømmer radiobunkeren samt meget andet.
Du kan downloade bladet her: http://www.oz9hbo.mira.dk/aktiv/blad/nr4-2007.pdf
God læselyst
mvh / 73 Karsten OZ2KMP

18.9.07

Holstebro repeateren

Så er Holstebro repeateren OZ1REP i luften fra OZ9HBOs klublokale. Lørdag eftermiddag den 15. september blev repeater og filtre installeret i klubben og tilslutte antennen på taget. Martin har stillet filtre og kabler tilrådighed, indtil vi får justeret de rigtige filtre.
Frekvensen er 145,750 MHz og den åbnes med en traditionel 1750 Hz tone. Det forventede dækningsområde fra den nuværende QTH er Holstebro plus nærmeste opland.

10.9.07

EDR Kredsmøde i kreds 7 - Efterår 2007

Denne gang afholdes mødet ved EDR Skiveafd. Fredeiksdalsalle 7a 7800 Skive, Lørdag d.29-09-2006. Kl. 13.00.
Der startes med en let arbejdsfrokost kl. 12.00 - Her er tilmelding nødvendig inden 27-09 af hensyn til værten. Kredskassen er vært ved frokost og eftermiddagskaffe.
Tilmelding til OZ3MC@EDR.DK eller 21420005.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra hb arbejdet
3. Indkomne forslag.
4. Gennemgang/ spørgsmål til RM-Pakken
5. Beretning omkring kredsens regnskab.
6. Beretning fra mødte afdelingerne i kredsen.
7. Fastsættelse af næste møde tid og sted.
8. Eventuelt.

/Vy 73 de OZ3MC Martin
OZ3MC@EDR.dk

6.9.07

Tilbageblik på HF-fieldday 07

Mange klubstationer var i luften den 1 - 2. september i forbindelse med HF-fielddayen. Vi har været rundt på en hurtig lille sufttur og fundet billeder derfra.

Skive afdelingen var QRV fra havneområdet i Skive. På http://www.oz7skv.dk/ kan du se både billeder samt loggen.

Holstebro afdelingen var taget på landet og havde parkeret klubbens radiovogn midt på OZ1LWTs mark. Billeder er at se på http://www.oz9hbo.mira.dk/.

Esbjerg afdelingen fortæller om deres deltagelse under "Sidste nyt" på http://www.oz5esb.dk/. Mon ikke snart der også er billeder at se i galleriet.

EDR Give og Omegn har også været flittige med kameraet og lagt en pæn samling billeder på http://www.oz6edr.dk/ under "Aktiviteter".