20.12.09

Nyt fra IT- og Telestyrelsen

IT- og Telestyrelsen har offentliggjort en ny bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
Du kan læse bekendtgørelsen, nummer 1119 af 27. november 2009, på itst.dk