29.2.08

OZ9HBOs nyhedsudsendelse flytter!

På OZ9HBOs generalforsamling, der fandt sted den 14. februar, blev det besluttet at flytte OZ9HBOs nyhedsudsendelse fra lokalfrekvensen 145,325 MHz og over på Holstebro repeateren 145,750 MHz. Dette sker dels for at øge aktiviteten på repeateren, men også for at forbedre dækningsområdet, så svage stationer som f.eks. håndstationer også kan være med og høres af alle deltagere.
Første nyhedsudsendelse over Holstebro repeateren bliver mandag den 3. marts 2008 kl 19.00.
http://www.oz9hbo.mira.dk

15.2.08

EDR Kredsmøde - kreds 7

Denne gang afholdes mødet lørdag d. 08-03-2006 kl. 13.00 ved EDR Herning afd., Fritidsgården ”Lindholm”, Kollundvej 35, Lind, 7400 Herning.
Der startes med en let arbejdsfrokost kl. 12.00. Her er tilmelding nødvendig til oz3mc@qrz.dk eller telefon 2142 0005 senest d. 06.03.2008

Dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Beretning fra hb arbejdet
  • Indkomne forslag
  • Opstilling af kandidater til HB og RM. (Til HB er genvalg muligt)
  • Beretning omkring kredsens regnskab.
  • Fastsættelse af næste møde og tid og sted.
  • Eventuelt.

Kredskassen er vært ved frokost og kaffe..

8.2.08

Amatørtræf på Øst Vilsund Gl. Færgekro

Der afholdes amatørtræf på Vilsund færgekro lørdag d. 23. februar 2008.
Program:
Indlevering af grej til auktion fra kl. 09.00
Der kan købes kaffe mv. og salg af callmærkater.
Auktion starter kl. 10.30
Middag kl. 12.00 Vi har sikret os maden til rimelige priser.
Ca. 13.00 auktion fortsætter hvis dette er nødvendig, der er mulighed for salg fra salgsboder.
15.00 udtrækning af gevinster på callmærkater. Overdragelse af fieldday vandrepokal.
Kom og vær med til at gøre dagen hyggelig, få en masse gode indtryk med hjem.

EDR Mors, Thisted, Skive, Holstebro, Struer, Hurup.