15.2.08

EDR Kredsmøde - kreds 7

Denne gang afholdes mødet lørdag d. 08-03-2006 kl. 13.00 ved EDR Herning afd., Fritidsgården ”Lindholm”, Kollundvej 35, Lind, 7400 Herning.
Der startes med en let arbejdsfrokost kl. 12.00. Her er tilmelding nødvendig til oz3mc@qrz.dk eller telefon 2142 0005 senest d. 06.03.2008

Dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Beretning fra hb arbejdet
  • Indkomne forslag
  • Opstilling af kandidater til HB og RM. (Til HB er genvalg muligt)
  • Beretning omkring kredsens regnskab.
  • Fastsættelse af næste møde og tid og sted.
  • Eventuelt.

Kredskassen er vært ved frokost og kaffe..

Ingen kommentarer: