12.9.10

Testspørgsmål til operatørlicens kategori D


Hvis du vil op til licensprøve for at få D-licens (operatørlicens), kan du nu øve dig på hjemmesiden http://operatorlicens.dk/ Siden indeholder 100-vis af spørgsmål, som ligner dem, du vil få i den officielle prøve. Du kan øve et emne af gangen, eller du kan prøve kræfter med en komplet prøve. Så snart du har svaret på et spørgsmål, får du feed-back i form af et grønt flueben (rigtigt svar) eller et rødt kryds (forkert svar). Der er intet, som skal sendes ind, og der er ingen registrering af besøgende eller antal point.

Bemærk, at du kan gå til prøve hos EDR i en lokal afdeling, også selv om du ikke er medlem. Du kan også vælge at gå op hos IT- og Telestyrelsen i København. Prøverne bekendtgøres på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: http://www.itst.dk/frekvenser-og-udstyr/frekvenstilladelser-mv/inden-tilladelse-udstedes/vejledninger/radioamator/radioamatorprover

OZ1BXM Lars Petersen, Holstebro.

25.8.10

Radioprøve i OZ7SKV EDR Skive

I følge www.oz7skv.dk vil der blive afholdt certifikatprøve i Skive-afdelingens lokaler lørdag den 9. oktober kl. 13.30.

Husk tilmelding til It- og Telestyrelsen senest 14 dage inden prøvens afholdelse: link.

24.8.10

Foredrag om SDR radio

Mandag den 20. september OZ5WK Kalle besøger OZ7SKV EDR Skive. Her vil han fortælle lidt om den spændende udvikling indenfor Software Defined Radio.
Alle er velkomne.

28.6.10

4 tons "top-rør" fjernet

I starten af juni blev den gamle VHF-antenne på Mejrup-senderen taget ned. Selve antennen, det grå "top-rør", var 16 meter lang og vejede godt 4 tons.
Tommy Bay OZ5KG tog en fotoserie af operationen, som kan ses på Dagbladet Holstebro Struer's hjemmeside.

http://www.dagbladet-holstebro-struer.dk/article/20100602/DHS/100609932/1386/rss-section

24.5.10

Antennemast i frit fald

Faldt lige over dette youtube-klip, der viser nedtagningen af en antennemast i Alaska.

25.3.10

Repeaternyt på Vestjylland repeateren


Niels OZ7ADZ oplyser, at det nu også er muligt at deltage i Hurup repeaternyt hver mandag aften via Vestjylland repeateren på 145,600 MHz.
Siden starten af marts har de to repeatere været linket sammen hver mandag fra kl. 18.25 til kl. 19.00. Det er muligt eftersom begge repeater er koblet til echolink. Vestjylland repeateren får sin forbindelse til echolink fra Niels' hjemme QTH, hvor han har en 1200 Mhz PC stående sammen med en AP-2000 2 meter radio, der sender og modtager til / fra repeateren.

19.3.10

edr.dk breder sig


Siden EDRs nuværende hjemmeside blev lanceret, har den haft et noget smalt udseende.
Nu ser det ud til, at der sker noget, i hvert fald er layoutet pt blevet noget bredere, så der er mere plads på siderne.

Samtidig er den vandrette menubjælke forsvundet, hvilket næppe vil blive savnet, eftersom den havde nogle af de samme menupunkter som hovedmenuen dækker.

18.3.10

Klublokaler for EDR Ringkøbing-Skjern afdelingen

Den nyoprettede lokalafdeling af EDR – EDR Ringkøbing-Skjern – har fået stillet lokaler til rådighed på Tarm Skole, Vardevej 11, 6880 Tarm.
Lokalerne består af et stor rum på ca. 25 m2 og et lille rum på ca. 15 m2 samt et lille depotrum. Lokalerne trænger til lidt maling men eller er de lige til at flytte ind i.


12.3.10

Mini foredrag om radiorør i OZ7SKV

Mandag den 22. marts vil OZ9SVN - Svend holde foredrag om emnet radiorør i OZ7SKV. Alle er velkomne til foredraget.


Gamle udsendelser af Media Network som podcast

I knap 20 år sendte Radio Netherlands radioprogrammet Media Network på kortbølge.
Det var et program om kommunikation og hvad der rørte sig inden for specielt radio og i de senere år også internettet.
Jonathan Marks var vært på det ugentlige program, og det blev igennem årene til mere end 1000 udsendelser. En del af disse udsendelser var tema-udsendelser om specifikke emner, der var oppe i tiden.
Nogle af disse tema-udsendelser er nu tilgængelig som podcast på siden ”Media Network Vintage Vault”, der findes på adressen; http://jonathanmarks.libsyn.com

28.2.10

Kreds 7 forårsmøde

Forårets kredsmøde finder sted den 13. marts 2009 kl. 12 hos OZ7SKV.
Dagsorden
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om HBs arbejde.
3) Forslag til debat.
4) Opstilling af kandidater til valgene af formand, HB og repræsentantskabet.
5) Eventuelt.

Vy 73 de OZ1FF - Kjeld
Phone +45 7352 6050 SMS
+45 4021 1119
Skype oz1ff-1
mailto:oz1ff@mail.dk

25.2.10

D-star Info Newsletter


D-STAR Info Newsletter er et amerikansk kvartalsvis blad, med nyheder om D-STAR-produkter og software, regionale nyheder om D-STAR-systemer og aktiviteter, tips og tricks for brugere og alt, hvad D-STAR. Nyhedsbrevet vil appellere til alle brugere fra den helt nye til den erfarne.


Bladet kan hentes i PDF format på; http://www.dstarinfo.com/Newsletter/default.html

19.2.10

Vildsund amatørtræf

Som vanligt afholdes amatørtræf på Øst Vildsund Gl. Færgekro Sundbyvej 238, 7950 Erslev.

I år er det lørdag d. 27 februar 2010 med nedenstående program, tiderne er ca. tider.
Der er mulighed for salgsboder med bedre brugt grej. Dette grej sælges både før og efter auktionen.

Program:
08.30 Indlevering af grej til auktion og salg af callmærkater.
10.30 Auktionen starter.
12.00 Middag, vi har sikret os maden til rimelige priser.
13.00 Auktionen fortsættes. Herefter udtrækning af gevinster på callmærkater.

17.2.10

EchoLink for iPhone


Et nyt program gør det muligt for radioamatører at koble op til echolink-nettet fra deres IPhone eller IPod touch.


Beskrivelsen lyder:
EchoLink til iPhone giver adgang til EchoLink-nettet for validerede EchoLink brugere. Du kan bruge denne app til at oprette forbindelse til EchoLink systemet fra næsten alle steder, ved hjælp af enten en iPhone eller en iPod touch.
iPhone-brugere kan bruge enten en WiFi eller 3G (celle) internetforbindelse.

16.2.10

Læs gamle OZ'er på edr.dk

Er det begyndelsen på OZ i pdf? Man kan aldrig vide – måske en gang i en fjern fjern fremtid.

På EDRs hjemmeside kan man nu finde OZ årgang 2005 og 2006 i pdf format, og 2007 og 2008 årgangene følger snarest. Hvert blad er søgebart, og vil man søge på tværs af numrene anbefales det, at bruge programmet SE-OZ.
Du finder bladene på www.edr.dk under EDR → Medlemsbladet OZ.

2005 til 2008, var faktisk også den periode, hvor CQ Vestjyden udkom i pdf format. Dem kan du selvfølgelig stadig finde på nettet på vores mikro-site http://cqvestjyden.googlepages.com

1.2.10

Aflytning af hørehæmmede


En artikel bragt i norske Aftenposten, fortælle om en svensk radioamatør, der aflyttede en hørehæmmet person på 2 kilometers afstand.
Årsagen var, at den hørehæmmede brugte en lille trådløs-mikrofon, der sendte lyden til hans høreapparat.
Du kan læse artiklen via dette link;