28.1.09

DAVUS 2009, støtteforening for OZ7IGY


Følgende info er modtaget fra støtteforeningen for OZ7IGY;
DAVUS er en forening der driver verdens ældste radiofyr OZ7IGY. Radiofyret er aktivt på alle amatørbånd fra 28MHz til 10GHz og den største udgift til driften er el-regning. DAVUS søger derfor flere klubber/personer, der vil støtte OZ7IGY og sikre den fremtidige drift ved at melde sig ind I DAVUS.

Status for DAVUS 2008 og kontingent for 2009.
Kontingent for 2009 er kr. 150,- for enkeltmedlemmer og 500,- for grupper/lokalafdelinger, som kan indbetales til Eik Bank (eikbank.dk) reg. nr.: 6610, kontonummer: 4243437. DAVUS, Søren Pedersen, Sennepshaven 78, 2730 Herlev. Husk at notere kaldesignal og evt. e-mail på indbetalingen!

DAVUS Støtteforening for OZ7IGY
Mere info på; http://www.oz7igy.dk

25.1.09

Gratis "WorldRadio Online", første nummer klar


Første nummer af online-udgaven af WorldRadio, der er et amerikansk blad for radioamatører og andre radiointeresserede, er nu udkommet.

WorldRadio blev sidste efterår overtaget af CQ Communications, dem der bl.a. udgiver CQ Amateur Radio, da den daværende redaktør, Armond Noble N6WR 74 år, valgte at gå på pension. WorldRadio har været i trykken siden 1945 og er siden 1971 udkommet hver måned.

Med CQ Communications' overtagelse af bladet er papiret forsvundet og bladet udkommer nu kun elektronisk. Samtidig er det blevet gratis, og alle kan hente bladet som en PDF-fil, der både kan læses på skærmen og printes på papir, alt efter hvad man foretrækker.
Du kan læse mere på bladets nye hjemmeside samt hente de nyeste nummer. Adressen er; http://www.cq-amateur-radio.com/WorldRadio.html

23.1.09

Den danske QTH-Liste 2008 ver. 5 er nu på gaden

Den danske QTH-Liste 2008 version 5 er nu på gaden og udvidet med følgende funktioner:
1. i udvidet søgning således man kan søge via samtlige input felter samtidig.
2. i udvidet søgning kan man nu udskrive klubregister via kommasepareret fil.
3. i udvidet søgning man man udskrive alle søgte data via kommasepareret fil
4. på fanebladet prefix er der tilføjet en funktion, der viser Google kort for søgte OZ stationer, samt landesvisning på de øvrige prefix.

Disse beskrivelser er opdateret i vejledningen.
Prisen er som før kr. 50,00 incl. forsendelse. Beløbet kan indsættes på konto i Sydbank
8013 - 0120290, ellers sendes i en kuvert til adressen;
OZ9QQ
Kjeld E. Petersen
Østermarken 6, Stevning
6430 Nordborg.

20.1.09

Vestjylland-repeateren QRV på Echolink

Her ved årsskiftet blev Vestjylland-repeateren QRV på Echolink.
Kaldesignalet er OZ7RER-R og node nummeret er 406344.
Det er Niels OZ7ADZ, der har etableret forbindelsen mellem repeateren og echolink-nettet. Udstyret er en ældre håndradio CT1600, der tager sig af radioforbindelsen fra Niels' QTH, der er 6 - 8 km fra repeateren. Her kobles op som alle andre brugere af repeateren på 145,000 / 145,600 MHz. Håndradioen er forbundet til en 266 MHz bærbar computer, der køre echolink programmet og klare den videre forbindelse via Internettet.

16.1.09

Første D-STAR forbindelse på 10m og 6m?

På Illinois Digital Ham Group's hjemmeside beskriver Mark G7LTT/NI2O hvad der kan være en af de første forbindelser via Digital Voice mode D-STAR på 10m og 6m båndene. Mark beskriver hans udstyr som "2 Yaesu FT-8900 quad band FM station (10/6/2/440) og 2 Satoshi's DV adaptere". Hidtil har D-STAR været begrænset til 2 meter og 70 cm båndene, men med tilføjelsen af en DV adapter muliggøres brugen af andre stationer på andre amatørbånd.


Hjemmebygget DV adapter:

Digital Ham Group

7.1.09

Dansk Vinter VHF Dag 2009

Lørdag den 31. januar afholdes Dansk Vinter VHF Dag 2009 på Ingeniørhøjskolen i København, Lautrupvang 11A, 2750 Ballerup.
Kl. 8.30 åbnes dørene for publikum og kl. 9.15 er der officiel åbning ved EDRs formand Martin OZ3MC. Der vil i løbet af dagen være foredrag om bl.a. 24 GHz, mikrosatellit og D-star.
Du kan se det komplette program for arrangementet på EDR VHF-udvalgets hjemmeside på adressen; http://www.vushf.dk/Pages/news/VVHF_2009.htm