25.1.09

Gratis "WorldRadio Online", første nummer klar


Første nummer af online-udgaven af WorldRadio, der er et amerikansk blad for radioamatører og andre radiointeresserede, er nu udkommet.

WorldRadio blev sidste efterår overtaget af CQ Communications, dem der bl.a. udgiver CQ Amateur Radio, da den daværende redaktør, Armond Noble N6WR 74 år, valgte at gå på pension. WorldRadio har været i trykken siden 1945 og er siden 1971 udkommet hver måned.

Med CQ Communications' overtagelse af bladet er papiret forsvundet og bladet udkommer nu kun elektronisk. Samtidig er det blevet gratis, og alle kan hente bladet som en PDF-fil, der både kan læses på skærmen og printes på papir, alt efter hvad man foretrækker.
Du kan læse mere på bladets nye hjemmeside samt hente de nyeste nummer. Adressen er; http://www.cq-amateur-radio.com/WorldRadio.html

Ingen kommentarer: