28.2.10

Kreds 7 forårsmøde

Forårets kredsmøde finder sted den 13. marts 2009 kl. 12 hos OZ7SKV.
Dagsorden
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om HBs arbejde.
3) Forslag til debat.
4) Opstilling af kandidater til valgene af formand, HB og repræsentantskabet.
5) Eventuelt.

Vy 73 de OZ1FF - Kjeld
Phone +45 7352 6050 SMS
+45 4021 1119
Skype oz1ff-1
mailto:oz1ff@mail.dk

Ingen kommentarer: