1.9.09

Kredsmedlemsmøde i kreds 7 den 26. september 2009

Hermed indkaldes alle EDR-medlemmer i kreds 7 til efterårets medlemsmøde:
Lørdag den 26. september 2009 kl. 13.00 hos OZ6EDR, Grenevej 11, 7190 Billund.
Kl. 12.00 er kredsen vært ved en let frokost og kaffe. Tilmelding senest 23. september til undertegnede.

DAGSORDEN

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Beretning om arbejdet i HB
a. Mødet 2009-05-17
b. Udvalgsarbejde
3. Forslag til debat
4. Kredsarbejde
a. Aktiviteter i afdelingerne
b. Kredskassen
5. Tid og sted for næste møde
6. Eventuelt

Vy 73 de OZ1FF - Kjeld

Phone +45 7352 6050
SMS +45 4021 1119
Skype oz1ff-1
mailto:oz1ff@edr.dk

Ingen kommentarer: